Disclaimer.

Informatie op deze website

Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers en gebruikers van onze website. Dit geldt ook voor de bronnen die wij raadplegen voor deze informatie. Echter, - onder meer - door de snelle juridische ontwikkelingen kunnen wij niet altijd voorkomen dat de vermelde informatie inmiddels achterhaald, onvolledig of onjuist is. Om die reden kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website en zijn wij niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van het bezoek aan of gebruik van (de informatie op) onze website. Heeft u vragen over de informatie op onze website? Neemt u dan persoonlijk contact op via telefoonnummer 055-5383000 of info@juresta.nl. Daarnaast kunt u gebruikmaken van het contactformulier op deze website.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit de op onze website aanwezige teksten, foto’s, grafische voorstellingen e.d. behoren toe aan ons of eventuele derden. U mag deze teksten etc. niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of deze derden kopiëren dan wel gebruiken of openbaar maken buiten deze website. Als u handelt in strijd met dit verbod, bent u aansprakelijk voor alle schade die wij of deze derden hierdoor lijden en zullen wij juridische stappen ondernemen.

Eventuele wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie - waaronder deze disclaimer - zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Het is dus raadzaam om onze website/deze disclaimer regelmatig te raadplegen, als u van eventuele wijzigingen op de hoogte wilt blijven.